menu

Naše historie

1879

Jan Ritter (narozen 1842 v Nové Kdyni) se ve Vídni oženil s o 12 let mladší Kateřinou, rozenou Vyškovou. Svědky na svatbě mu byli známý vídeňský výrobce karet Ludwig Jäger (u kterého Ritter nějakou dobu pracoval) a malíř karet Ferdinand Ullmann.

1879

Josef F. Gregor obdržel tiskařskou licenci. Tu následně (r. 1880) převádí výlučně na Josefa Leopolda Bayera a v roce 1884 začíná mimo jiné s výrobou hracích karet.

1882

abc Jan Ritter se přestěhoval do Prahy a v roce 1882 zde založil firmu Jan Ritter se sídlem v Praze I., Sirkové ulici č. 13.

1884

Dílna se přestěhovala do Poříčské ulice 1045/II. (dnes Na Poříčí), aby se následně vrátila do původního působiště (Sirková ulice byla mezitím přejmenována na Melantrichovu). Od tohoto roku se dá u J. Rittera hovořit o průmyslové výrobě hracích karet.

1884

Tohoto roku začala shodou okolností výroba karet také u firmy J. L. Bayer, který se poté stal Obchodními tiskárnami Kolín.

1899

Za asistence J. Glanze a údajně za velmi příznivých podmínek se uskutečnila fúze Ritterovy dílny a tehdy mohutně expandující rakouské firmy Ferd. Piatnik & Sohne s právem doživotního partnerství a správy podniku v Praze.

1901

Jan Ritter umírá. Firmu přebírá jeho žena Kateřina a obchod se redukoval jen na prodej zboží z Piatnikova sortimentu.

1919

Československý úřad pro zahraniční obchod zakazuje dovoz karet ze zahraničí. Teprve tehdy začala firma Ritter a spol. jako taková skutečně fungovat a kromě Piatnikovského sortimentu produkovat také vlastní originální karty.

1919

Ritter a spol. kupuje továrnu Filipa Fischla na hrací karty se sídlem v Královské (dnes Sokolovské) ulici č. 61.

1920

Objevuje se první logo s okřídleným koněm Pegasem a třemi štíty.

1922

Zemřela Kateřina Ritterová. Obchod převzala jedna z jejích tří dcer.

1923

Oficiálně založena společnost Ferd. Piatnik a synové, Ritter & spol. Praha Karlín, která používala modifikované logo Piatnikovského žokeje.

1926

První brněnská továrna na výrobu hracích karet, a. s. v Brně začala pod známkou KARTAG prodávat vlastní karty napodobující grafiku karet společnosti Ferd. Piatnika synové, Ritter & spol. Praha Karlín. Roku 1929 jim to Krajský soud civilní v Brně zakázal a udělil pokutu 7045,2 Kč.

1927

Byla vybudována nová továrna na hrací karty v Praze na Vinohradech v Lucemburské ulici č. 7.

1932

Vydány výroční karty se stylizovaným reversem. Všeobecně se má za to, že na něm jsou vrata domu v Melantrichově ulici 13. Ale možná jde spíše o vstup do domu v Poříčské ulici č.1045, kde J. Ritter v letech 1884 – 1892 vyráběl své karty.

1940

Firma Ritter a spol. se stává pouhou pobočkou vídeňské centrály.

1945

V období prvních tří let po osvobození Československé republiky se firma vrátila ke jménu z dvacátých let i původnímu logu Pegase, to však bylo doplněno ještě o další, modernější verzi se čtyřmi karetními symboly.

1949

Dochází k vytvoření národního podniku Obchodní tiskárny Kolín.

1950

8. 3. 1950 je formálně ustanoven podnik OTK a postupně je do něho začleněno téměř 40 firem. Jsou mezi nimi také J. L. Bayer, akciová společnost pro průmysl tiskařský a papírenský a Ferdinand Piatnik a synové, Ritter a spol.

1980

Na kartách se znovu objevuje po válce používaná verze okřídleného koně s nápisem PRAHA.

1988

Z národního podniku se staly Obchodní tiskárny, státní podnik Kolín, provoz 21 Lucemburská 7, Praha 3.

1990

V letech 1990 – 1994 byl podnik odstátněn a přeměněn na akciovou společnost. Logo akciové společnosti bylo registrováno v roce 1990 a v roce 1995 byla firma pod názvem Obchodní tiskárny a.s. Kolín, Plynárenská, Kolín IV. plně privatizována.

1993

Do České republiky se vrací formou dceřinné obchodní společnosti s názvem Piatnik Praha s. r. o. také vídeňská firma F. Piatnik a synové.

1996

Výroba hracích karet se přesouvá z Prahy do Kolína. Dochází postupně k útlumu výroby hracích karet v kolínské centrále.

1996

Z Kolína se divize výroby hracích karet stěhuje do Hořovic, kde pokračuje. Dokonce na krátkou dobu mění i označení na svých kartách z OTK na OTH. Hořovická tiskárna mění i stávající logo, kterým i nadále stylizovaný Pegas s karetními symboly a nápisem www.OTH.cz. Nápis OTH také nahrazuje dosavadní OTK ve stuze žaludského esa.

2009

Výrobní činnost v Hořovicích byla ukončena k 31. 12. 2009 a výroba hracích karet v rámci OTK Group převedena do dceřiné společnosti v Českých Budějovicích (původně Jihočeské tiskárny a. s.).

2010

Českobudějovická pobočka OTK je uzavřena. OTK tím definitivně končí výrobu hracích karet.

2010

Výrobní prostředky a zásoby kupuje společnost Hrací karty s. r. o., která se stává také výlučným majitelem veškerých ochranných vzorů a ochranné známky – Pegase. Původní logo Pegase dostalo nový kabát i název – „Karty s koníkem“. Pod „koníkem“ je nápis „HRACÍ KARTY since 1884“ a ve stuze žaludského esa nápis „ORIGINAL“.

2011

Hrací karty, s. r. o. začínají v Dražovicích na Vyškovsku výrobu hracích karet.

2012

Společnost Hrací karty, s. r. o. kupuje bývalou tiskárnu Reproprint a k ní přiléhající motorest v Zádveřicích nedaleko Zlína.

2013

Výroba hracích karet se přesouvá do nových vlastních prostor v Zádveřicích.

2014

Hrací karty, s. r. o. slaví 130 let od zahájení výroby hracích karet firmou Jan Ritter.

2016

Firmu Hrací karty, s. r. o. kupuje v roce 2015 společnost Hrací karty 1884 s.r.o. Výrobu, sklady i kanceláře potom přemisťuje do Olomouce.

Tvorba www stránek: