menu

Rummy


Rummy je karetní hra, patrně odvozená od mah-jongu, ve které se karty lízají a vykládají. Cílem je vytváření skupin tří, nebo čtyř karet stejného druhu, či tří a více karet stejné barvy v postupce. Dnes je hra Rummy ztotožněna s českým označením Žolíky, ale dříve měla jinou podobu. Nyní se používá zpravidla 108 karet a podle počtu hráčů (od dvou do šesti) se karty rozdávají po sedmi až dvanácti kartách podle zvolené varianty.

Karty
Používá se 108 žolíkových karet (dvě francouzské sady po 52 kartách, doplněné o čtyři žolíky). Jsou v čtyřech barvách – srdce, kára, píky a kříže. Každá barva má 13 hodnot: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K a A.
V nové hře Rummy je eso 1 bod, pokud je první před dvojkou, či 11 při sestavě u krále. Používají se i žolíky (15 bodů) a tím se stírá rozdíl proti hře žolíky. Žolíky mohou nahradit v sestavě nejvýše polovinu karet.

Postup hry
Rozdává se 12 karet (varianty 8 či 10 nutno před hrou domluvit). Vynáší se na 40 bodů a lze zavřít sestavou flash (z ruky) vyložením sestav z 12 karet jedné barvy, jakoukoliv nehodící se kartu lze přiložit obrázkem dolů a tím hru ukončit. Hraje-li se o peníze, pak je odměna dvojnásobná (též nazýváno Go rummy). Oproti obdobné hře Autobus se nemohou vyložené sestavy roztrhat, aby se vytvořily sestavy jiné.

Gin Rummy
Variací této hry je gin rummy, většinou pro dva hráče, kde se dávají malé či vysoké sázky. V této hře se karty vykládají lícem nahoru a kdokoli k nim může přidávat. Body se získávají podle hodnoty karet (J, Q, K a A mají hodnotu 10 bodů) a odečítají se podle karet, které zůstanou v ruce poté, co jeden z hráčů zavře (vyloží všechny karty či mu zůstanou nepřiložené karty v hodnotě 10 a méně).

Tvorba www stránek: