menu

Prší

CZ Pravidla hry
Hodnoty: 7, 8, 9, 10, spodek = 2, svršek = 3, král = 4, eso = 11

Počet hráčů
2-5 hráčů.

Postup hry
Hráči se snaží co nejdříve zbavit všech svých karet a tím dosáhnout vítězství. Rozdává se pět karet každému, zbytek zůstává jako talón. Vrchní karta talónu se otočí doprostřed jako základ odkládacího balíčku. Zahajuje předák po levici rozdávajícího. Na odložený list přikládá jednu kartu stejné barvy nebo hodnoty (tím může dojít ke změně barvy). Zvláštností hry je možnost použít také jakéhokoliv svrška a navíc přitom ohlásit změnu na libovolnou barvu. Nepoužije-li se žádná z možností, musí se vzít jeden list z talonu. Výjimku tvoří sedmička a eso. Je-li nesena sedmička, musí hráč po levici vzít dvě karty z talonu nebo přidat svoji. Další pak již z talonu bere čtyři karty, pokud nemá sedmičku, atd. V případě nesení esa musí hráč po levici jedno kolo vynechat (nebere z talónu ani nenese). Dojde-li talón, použije se znovu otočený balíček bez poslední nesené karty. Kdo se zbaví první všech karet, hlásí „prší“. Ostatní hráči sečtou bodové hodnoty karet, které jim zůstaly v ruce jako ztrátové.

Tvorba www stránek: