menu

Poker

Draw poker
Draw je označení pro typ hry, kdy hráč obdrží všechny karty před započetím sázek. Karetní kombinaci je potom možno vylepšit výměnou některých karet. Tato varianta je oblíbená zejména u široké veřejnosti u domácích her.

Community card poker
Community card poker je označení pro hry, při kterých se využívá společných karet. Ty se rozdají na stůl lícem vzhůru a jsou společné pro všechny hráče. Hráči potom ze společných a vlastních karet, které každý hráč obdrží individuálně, tvoří výherní kombinace.

Texas Hold’em Poker
Texas Hold’em Poker je nejoblíbenější a nejrozšířenější variantou hry (ze skupiny community card poker), a to jak v evropských, tak amerických kasínech a také v dalších hernách na internetu. Jde o hru pro 2 a více hráčů, obvykle do 10ti.
Rozdávající hráč (dealer) se při kadém kole mění, jeho role se posouvá o jednoho hráče po směru hodinových ručiček. Před rozdáním dva hráči posílají do hry povinné sázky (velký a malý blind). Malý blind sedí nalevo od dealera (v dalším kole se stává dealerem). Velký blind sedí nalevo od malého blindu a další kolo se stane malým blindem. Malý blind bývá obvykle polovina velkého blindu.
Následně každý hráč dostane dvě karty. Pak začíná první sázkové kolo. V prvním kole sázek může hráč buď dorovnat velkou povinnou sázku, nebo navýšit povinnou sázku, případně položit karty. Každé navýšení musí být v minimální výši velké povinné sázky s výjimkou případu, kdy hráč nemá dostatek prostředků. V takovém případě vsadí jen vše, co má.
Pokud ve hře zůstanou alespoň dva hráči, na stůl se vyloží tři společné karty lícem nahoru. Následuje druhé kolo sázek, ve kterém již není podmínka pro výši sázky, navyšovat je tedy možno i nepatrně. Zůstanou-li dále ve hře alespoň dva hráči, následuje čtvrtá společná karta na stole lícem vzhůru a třetí kolo sázek.
Dále totéž s pátou kartou a poslední kolo sázek. Pokud po posledním kole zbývají ve hře alespoň dva hráči, následuje vyložení karet. První ukazuje naposledy sázející (poslední může ten, kdo naposledy dorovnával).
Při závěrečném ukázání rozhoduje síla karetní kombinace. Každý hráč má k dispozici dvě soukromé karty a pět společných, vyložených na stole. Z těchto sedmi karet sestavuje nejsilnější možnou kombinaci pěti karet. Nejsilnější pětikaretní kombinace vyhrává.

Hodnota karty je určena číslem či písmenem. Nejvyšší kartou je eso (A), dále pak hodnoty klesají K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Všechny barvy karet jsou rovnocenné. Při shodě kombinace u více hráčů rozhoduje hodnota (případně i zbývajcích karet).

Royal flush je čistá postupka z pěti karet s esem na konci.

Straight flush je čistá postupka zakončená nižší kartou než A.

Four of Kind jsou čtyři karty stejné hodnoty.

Full house je trojice a dvojice.

Flush je pět karet libovolné hodnoty, ale stejné barvy.

Straight je špinavá postupka.

Three of Kind (trips) je trojice

Two pair jsou dvě dvojice.

Pair je dvojice.

High card je vysoká karta. Pokud nikdo nemá lepší kombinaci, rozhoduje o vítězi nejvyšší z pěti karet, v případě shody rozhoduje druhá nejvyšší atd.

Tvorba www stránek: