menu

Pikety

Jedná se o starou velice zajímavou karetní hru pocházející z Francie. Vznikl nejpozději na počátku 16. století a rozšířil se prakticky do celého světa. Ještě na začátku 20. století byl v mnoha zemích velmi oblíbenou hrou, ale v současnosti se už nehraje, a to i přesto, že se jeho pravidla objevují prakticky v každé knize o karetních hrách.

Počet hráčů:
2

Druh a počet karet:
francouzské – 32 listů

Hodnoty:
7 – 8 – 9 – 10 – J – Q – K – A

Cíl hry:
Uhrát jako první 101 bodů (resp. 100 či 300). Přičemž po bodu je za každý uhraný zdvih, za každý výnos a za uhraný poslední zdvih jsou body dva. Za lézu, což je sedm uhraných zdvihů, je bodů 10 a za capot, uhrané všechny zdvihy, je bodů 40.

Rozdávání:
Rozdávající rozdává nejprve 5 karet do prvního talónu a 3 karty do druhého. Pak dvakrát po šesti kartách každému z hráčů (oba tedy mají 12 karet). Poté si předák vymění 3 až 5 karet za odpovídající počet karet z prvního talónu. Rozdávající pak musí odložit tolik karet, kolik předák ponechal v prvním talónu plus 3 karty, a vzít si druhý talón a zbývající karty prvního.

Hlášky:
Ruml: nejméně 4 karty stejné barvy – 1 bod za kartu
Sledy (sekvence):
tercie – 3 body
kvarta – 4 body
kvinta – 15 bodů
sexta – 16 bodů
septima – 17 bodů
oktáva – 18 bodů

Figury: 3×10-A = 3 body; 4×10-A = 4 body

Hlášky se hlásí před sehrávkou a to postupně ruml, sled a figura. Započítává se pouze, jeden ruml, jeden sled, jedna figura, a to pouze tomu, který ji má vyšší. Kdo má v hláškách alespoň 30 bodů (repic), započte si 90 bodů. Kdo má v hláškách, za uhrané zdvyhy a výnosy alespoň 30 bodů (pic), započte si 60 bodů.

Sehrávka:
Předák vynáší jako první. Povinností je ctít barvu. Má-li vynášející silnou řadu karet, které nemohou být přebité, může je vynést najednou a protihráč přiloží odpovídající počet karet.

Varianty:
Carte blanche (karta bez K,Q,J) = 10 bodů, protihráč si nemůže započítat pic ani repic.
Carte rouge (list, ve kterém se všechny karty uplatní při hláškách a protivník neskóruje za hlášky žádné body) = 20 bodů.
Uhraný poslední zdvih za 3 body.

Hraje se předem dohodnutý počet partií. Sečtou se body, za 90/60/vól (=capot) se může připočíst prémie 200/100/300 bodů. Rozdíl dosažených bodů se proplatí v předem dohodnutém poměru.

Přejeme vám dobrou zábavu!
Tvorba www stránek: