menu

Královská Patience

CZ Pravidla hry

Počet hráčů
1 hráč.

Karty:
Balíček karet PATIENCE bez žolíků – 52 listů.

Úkol:
V rozložených čtyřech řadách po třinácti kartách sestavte karty tak, aby v každé řadě byl vytvořen sled (sekvence) v jedné barvě od dvojky do krále. Přesuny karet provádějte pomocí čtyř prázdných políček po vyjmutých esách.

Základní seskupení:
Dobře promíchané karty rozložíme po stole lícem (aversem) nahoru ve čtyřech řadách po třinácti kartách.
Z rozložených karet vyjmeme všechna čtyři esa a dáme je stranou: pro hru je dále nebudeme potřebovat. Po jejich vyloučení ze hry nám v řadách zůstanou na různých místech čtyři volná políčka.

Řešení úkolu:
Karty po levé straně prázdných políček nám určují, kterou barvu a v jaké hodnotě smíme na uvolněné místo přiložit. Pravidlo říká, že to musí být vždy list téže barvy a o stupeň vyšší hodnoty. Na příklad vedle volného políčka po levé straně je 6 piková, přiložíme proto 7 pikovou, ať ji bereme z kterékoliv řady. Do mezery po 7 pikové zařadíme K kárového, neboť list vlevo je Q kárová. Samozřejmě, že nejsme vázáni jen na dosazování do políčka, které bylo po předešlém tahu uvolněno. Máme vždy na vybranou mezi čtyřmi možnostmi:

a)
Uvolní-li se políčko po prvé kartě (počítáno od levé strany), dosadíme ihned na uvolněné místo dvojku, do každé řady jinou barvu.

b)
Uprázdní-li se místo vedle krále, musí zůstat prázdné, neboť esa nejsou ve hře.

c)
Uprázdní-li se místa za králi tak, že již nelze dále pokračovat, karty ve všech řadách za případným sledem od dvojky výše sebereme se stolu, znovu zamícháme a rozložíme zpět na prázdná místa vedle sledů. Za každou sekvencí však musí zůstat jedno políčko prázdné. Sestavením sekvencí ve všech čtyřech řadách a barvách je úkol vyřešen.

Příklad:
Listy jsou rozděleny ve čtyřech řadách takto:


První řada: 7♥, J♣, 9♣, Q♥, 10♠, Q♠, 3♦, 2♦, 4♦, 6♠, K♦, 8♦, 7♠
Druhá řada: 5♦, 9♥, 8♣, 6♦, J♥, 6♥, K♠, 5♥, A♥, J♠, 8♠, 2♥, 3♥
Třetí řada: 2♠, A♣, Q♦, 10♥, 3♠, 4♠, 5♠, 3♣, 6♣, 10♦, K♣, Q♣, 10♣
Čtvrtá řada: 7♦, 9♦, 4♣, J♦, K♥, 5♣, A♦, 4♥, 2♣, 9♠, 8♥, A♠, 7♣


Ze hry vyřadíme čtyři esa a skládáme: vedle 5♣ přiložíme 6♣, vedle 5♥–6♥, 2♠–3♠, 10♥–J♥, 6♦–7♦. Na uvolněné místo ve čtvrté řadě dosadíme 2♦. Vedle 3♦–4♦, 4♦–5♦. Do druhé řady přesuneme 2♥, 8♠–9♠, 2♣–3♣, 5♠–6♠, 6♠–7♠, 8♦–9♦, 2♦–3♦, 8♥–9♥, 2♥–3♥, 9♠–10♠, Q♥–K♥, J♦–Q♦, 3♠–4♠, 5♦–6♦, 8♣–9♣, J♣–Q♣, J♥–Q♥, Q♣–K♣, 10♦–J♦, J♦–Q♦, 4♣–5♣, 5♣–6♣, 6♣–7♣, 7♣–8♣, 3♥–4♥, 8♣–9♣, 4♥–5♥, 7♦–8♦, Q♠–K♠, 8♦–9♦, 9♦–10♦, 7♠–8♠, J♠–Q♠, 9♥–10♥, 4♠–5♠, Q♥–K♥.
Ve hře nelze dále pokračovat. Použijeme práva stažení všech karet za sekvencemi, takže na stole zůstanou:


V první řadě – –
Ve druhé řadě – 2♥, 3♥, 4♥, 5♥,
Ve třetí řadě – 2♠, 3♠, 4♠, 5♠,
Ve čtvrté řadě – 2♦, 3♦


Sebrané karty znovu dobře promícháme a rozložíme zpět do všech čtyř řad. Listy klademe od první řady, kde vynecháme první políčko a pokračujeme v dalších řadách tak, že za 5♥, 5♠ a 3♦ vynecháme rovněž po jednom políčku. Hru pak dohrajeme stejným způsobem při zachování všech pravidel.


Poznámka: Patience nemusí být vyřešena ani po novém míchání a rozdání.
Pak jsme úkol nesplnili a musíme začít celou hru znovu.

Tvorba www stránek: