menu

Černý Petr

CZ Pravidla hry
Celá série obsahuje 33 listů. Je rozdělena do 16 dvojic a jednoho listu bez označení (Černý Petr).

Počet hráčů
Nejméně 3, lépe však 5 až 6, protože pak je hra zajímavější.

Postup hry
Rozdají se všechny listy a kdo získá dvojice se stejným označením, odloží je stranou.
Hráč po levé ruce rozdávajícího si od něho vytáhne kartu a hra pokračuje dokola stejným způsobem. Hráči po levici táhnou list od souseda po pravici a každou dvojici odloží.
Hráč, který jako první odloží všechny listy, vyhrává. Prohrává ten, komu zůstal v ruce Černý Petr.

SK Pravidlá hry
Celá séria obsahuje 33 listov. Je rozdelená do 16 dvojíc a jedneho listu bez označenia (Čierny Peter).

Počet hráčov
Najmenej traja, najlepšie však piati až šiesti, potom je hra zaujímavejšia.

Postup hry
Rozdajú sa všetky karty a kto získa dvojice s rovnakým označením, odloží ich stranou.
Hráč po ľavej ruke rozdávajúceho si od neho vytiahne kartu a hra pokračuje dokola rovnakým spôsobom. Hráči po ľavici ťahajú kartu od suseda po pravici a každú dvojicu odložia.
Kto bude mať prvý odložené všetky karty, vyhráva. Prehráva ten, komu zostal v ruke Čierny Peter.

Tvorba www stránek: