menu

Bludiště

CZ Pravidla hry

Počet hráčů
1 hráč.

Karty:
Dva balíčky karet PATIENCE bez žolíků – 104 listy.

Úkol:
Na vyložených 4 esách a 4 králích ve všech barvách sestavit vzestupné a sestupné sekvence v barvě (vzestupná sekvence – A, 2, 3, 4 atd., sestupná – K, Q, J atd.) za pomoci jedné nebo více řad po 10 kartách.

Základní seskupení:
Z jednoho balíčku karet vyhledáme 4 esa a 4 krále a rozložíme je střídavě do vodorovné řady na stůl – obdržíme základní řadu. Nyní oba balíčky spojíme, zamícháme a pod esa a krále vyložíme prvou pomocnou řadu deseti listů, otočených aversem nahoru.
Z vyložené první pomocné řady se snažíme doplňovat základní řadu na vzestupné a sestupné sekvence. Hledáme tedy nejdříve dvojky na esa a Q na K. Dosadíme je do základní řady a uprázdněná místa ve druhé řadě doplníme z balíčku na původní počet. Dostaneme-li se do situace, kdy již nelze dále pokračovat, otevřeme novou pomocnou řadu deseti karet. Nyní budeme z obou řad dosazovat na sledy základní řady, avšak náhradními kartami se doplňuje pouze druhá pomocná řada! Je-li opět další pokračování nemožné, otevřeme třetí pomocnou řadu. Pro dosazování do sledů smíme nyní brát karty jen z prvé a třetí pomocné řady, z druhé jen ty karty, nad kterými je v prvé řadě uvolněno políčko.

Příklad:
Do základní řady jsme vybrali čtyři krále a čtyři esa. Otevřeme prvou pomocnou řadu: 6♠, 5♠, 7♥, 10♣, 10♦, Q♣, 9♦, J♠, 6♣, 5♣. Z otevřené řady použijeme pouze Q♣, přiložíme ji tedy do základní řady na krále křížového. Z balíčku v ruce otočíme a dosadíme na uvolněné místo novou kartu 3♠. Dále však již nemůžeme pokračovat, otevřeme proto druhou pomocnou řadu: 2♠, 5♥, Q♠, 4♠, 5♦, 10♠, 4♦, 3♦, 2♦, 4♣ a dosadíme 2♠, na A♠, 2♦, 3♦ a 4♦ na A♦, Q♠ na K♠, 3♠–2♠, 4♠–3♠, 5♠, 6♠, 5♦–4♦, J♠–Q♠, 10♠–J♠. Pokračování je opět přerušeno, doplníme proto uvolněná místa ve druhé pomocné řadě – 8♥, 9♥, 8♣, J♦, J♣, 7♣, Q♥ a pokračujeme v doplňování základní řady: J♣, Q♥, 10♣. Znovu doplníme druhou pomocnou řadu a pokračujeme dále až do úplného vyčerpání karet z ruky a stolu.

Poznámka:
Pomocné řady lze otevírat v libovolném počtu, avšak musíme dodržovat podmínku, která je obsažena v pravidle při otevírání třetí řady – karty z předchozí řady smíme brát jen tehdy, je-li nad touto kartou prázdné políčko. Hra končí vytvořením vzestupných a sestupných sekvencí v základní řadě.

Tvorba www stránek: