menu

Kvarteto

CZ Pravidla hry
Celá série 32 listů je rozdělena na 8 kvartet po 4 listech odlišených barvou (čísly).

Počet hráčů
Nejméně 3, lépe však 5 až 6, protože pak je hra zajímavější.

Postup hry
Rozdají se všechny listy. Připadne-li na hráče nestejný počet listů, vyrovnají se rozdíly postupně v dalších hrách.
Levý soused hráče, jenž rozdával, vyzve kteréhokoli spoluhráče, aby mu dal list, který mu do kvarteta chybí. Má-li vyzvaný hráč onen list, musí jej vyzývajícímu odevzdat. Takto vyzývající požaduje listy (po jednom) od kteréhokoli spoluhráče (třeba i několikrát od téhož) tak dlouho, dokud se mu daří obdržet žádaný list. Jakmile se mu to nepodaří, je řada na vyzvaném, aby začal s vyžadováním listů stejným způsobem. Může přitom požadovat zpět i ten list, který předtím odevzdal, avšak nikdo nesmí požadovat list z kvarteta, z něhož sám žádný list nemá (třebaže jej předtím měl).
Takto hra pokračuje až do shromáždění všech kvartet.

SK Pravidlá hry
Celá séria 32 kariet je rozdelená na 8 kvartet po štyri karty.

Počet hráčov
Najmenej traja, najlepšie však piati až šiesti, potom je hra zaujímavejšia.

Postup hry
Rozdajú sa všetky karty. Ak pripadne na hráča nerovnaký počet kariet, vyrovnajú sa rozdiely postupne v ďalších hrách.
Spoluhráč sediaci po ľavej strane hráča, ktorý rozdával karty, vyzve ktoréhokoľvek spoluhráča, aby mu dal kartu, ktorá mu do kvarteta chýba. Ak má vyzvaný hráč túto kartu, musí ju vyzývajúcemu odovzdať. Takto vyzývajúci požaduje karty (po jednej) od ktoréhokoľvek spoluhráča (napr. aj niekoľkokrát od toho istého) tak dlho, pokiaľ sa mu podarí dostať žiadanú kartu. Ak sa mu to nepodarí, je rad na vyzvanom, aby začal s vyžadovaním kariet takým istým spôsobom. Môže pritom požadovať naspäť aj tú kartu, ktorú predtým odovzdal, avšak nikto nesmie požadovať kartu z kvarteta, z ktorého sám žiadnu kartu nemá (keď ju aj predtým mal).
Takto hra pokračuje až do zhromaždenia všetkých kvartet.

Tvorba www stránek: